Kamerové systémy CCTV

Kamerové systémy CCTV - uzavřené televizní okruhy

Kamerové systémy (CCTV)zaznamenávají v současné době veliký rozvoj, a zvyšující se zájem ze strany investorů. Tyto systémy jsou nasazovány všude tam, kde je potřeba mít přehled a provádět nepřetržité monitorování pohybu osob, automobilů, nebo materiálu. Jedná se zejména o skladové prostory, výrobní procesy, benzinové čerpací stanice, haly s nekontrolovatelným pohybem většího množství osob, ale i ke střežení soukromých pozemků a objektů, garáží, nebo veřejného prostranství (kina, nádraží aj.)
Kamerové systémy nabízejí celou řadu možností, které jiné bezpečnostní systémy neumožňují. Začleňujeme uzavřené televizní okruhy do integrovaných systémů komplexní ochrany informací a majetku. Videosystémy slouží jako důležitá pasivní ochrana objektů, ke sledování technologických procesů nebo pohybu osob a vozidel. Nabízené videosystémy se neomezují pouze na vnitřní prostory objektu. Z hlediska přehledu o dění v objektu a jeho bezprostředním okolí, nebo sledování situace na venkovních pracovištích, navrhujeme také instalaci venkovních kamer včetně dálkově ovládaných rotátorů a transfokátorů.
Celý videosystém bývá zálohován proti výpadku napájecího napětí záložním zdrojem, který vzhledem k dostatečné kapacitě akumulátorů zajistí bezpečný provoz videosystému požadovanou dobu při výpadku napětí 220V. V případě, že v objektu není instalováno záložní osvětlení, nebo že toto osvětlení nebude pro provoz kamer vyhovovat, je možné instalovat záložní zdroje i pro napájení osvětlení.


Výhody systému CCTV

• monitoruje non-stop střežený prostor,
• umožňuje dokonalou historii události (archivuje záběry z chráněného prostoru před, v průběhu i po mimořádné události),
• kompatibilita s ostatními bezpečnostními systémy,
• přesná lokalizace míst narušení s identifikací narušitele,
• prevence,
• pomocí skrytých kamer zajištění ochrany majetku i proti profesionálním narušitelům,
• napomáhá k odhalení případné neloajálnosti vlastního personálu.


Kamery

slouží ke snímání viditelného obrazu, až po IR spektrum. Široká paleta CCD kamer je určena jak pro vnitřní použití, tak doplněné o ochranné kryty s vytápěním, pro venkovní prostředí. Kamery jsou vybaveny podle aplikace vhodným objektivem s ručně, či automaticky nastavitelnou clonou. Pro dosažení větších zorných polí jsou používány kamery v polohovatelných, dálkově ovládaných hlavicích.


Kvadrantový selektor - zpracuje obraz čtyř kamer pro zobrazení současně na jednom monitoru, každý ve svém sektoru, popřípadě přepínání jednotlivých kamer v určitém časovém intervalu.

Monitory - naše společnost dodává černobílé i barevné monitory se zvýšenou rozlišovací schopností, s úhlopříčkami od 12 do 200 cm.

Multiplexery - umožňují sloučit pohledy osmi, respektive šestnácti kamer a jejich zobrazení na jediném monitoru. Všechny multiplexery dodávané naší společností umožňují díky širokému uživatelskému komfortu ve spolupráci s videorekordérem průběžný záznam a reprodukci všech připojených kamer. Díky digitálnímu zpracování obrazu umožňují navíc funkce zastavení obrazu, zoom a další.

Time-laps - dokonalejší varianta videorekordéru, který umožňuje na běžnou kazetu formátu VHS E -180 zaznamenat podle varianty buď 24 hod., nebo až 20 dní po provozu sledovaného objektu. Přístroj umí vkládat do obrazu aktuální čas a datum, popřípadě pořadové číslo poplachu, informace o výpadku sítě atd.

Videotiskárny - umožňují zaznamenávat snímky na termopapír.


Kamery

Základním a asi nejdůležitějším prvkem každého CCTV systému jsou kamery, které mají za úkol snímat obraz sledované scény a světelnou energii odraženou od předmětů v zorném poli převádět na elektrické veličiny určené pro přenos a další zpracování. Kvalita,ale také správná volba typu kamery, může zásadním způsobem ovlivnit výslednou užitnou hodnotu kamerového systému jako celku.
Pod pojmem kamera rozumíme v češtině obvykle kompletní zařízení, tzn. včetně objektivu. Aby nedocházelo k omylům, je třeba upozornit, že u většiny dodávaných typů je potřeba specifikovat při objednávce zvlášť typ kamery a zvlášť objektiv. Výjimku tvoří deskové kamery, skryté kamery a kamerové sety, které jsou dodávány s konkrétním typem objektivu. Tato informace je vždy uvedena u konkrétního produktu.
Vlastní těleso kamery slouží jako kryt snímacího prvku, tzv. CCD čipu, elektroniky zdroje a elektroniky zpracování videosignálu a řízení objektivu. Samozřejmou součástí je úchyt pro montáž objektivu C/CS a většinou dva protilehlé úchyty pro vlastní montáž kamery


Otázky při návrhu systému CCTV

• potřebný počet kamer (standardní kamery nebo kamery s vysokým rozlišením, objektivy klasické pro interiéry nebo venkovní použití s klimakrytem, stacionární popř. pohyblivé s ovládáním nebo přednastavitelnými prepozicemi, skryté provedení v krytu čidla EZS, nebo specificky dle prostředí např. stropní podhled, garnyž),
• způsob zpracování (videopřepínače, kvadrátory, multiplexery aj.),
• počet pracovišť, určení jejich priorit a jejich sledovacích práv (které kamery a za jakých okolností může obsluha sledovat popř. ovládat - videoústředny, křížové videomatice s klávesnicemi apod.),
• použitá monitorovací zařízení pro jednotlivá pracoviště (PC monitor, klasický monitor)
• nadstandardní příslušenství (např. videotiskárna),
• speciální potřeby nebo požadavky - skrytá kamera, speciální kamery pro termovizi a noční videohled, přenos zprávy o poplachu pomocí telefonní linky nebo GSM sítě na určený telefonní přístroj, přenos videosignálu na vzdálené pracoviště (např. ISDN, GSM).
• provedení (černobílé, barevné).


Výhody systému CCTV

• non-stop monitoruje střežený prostor,
• umožňuje dokonalou historii události (archivuje záběry z chráněného prostoru před, v průběhu i po mimořádné události),
• kompatibilita s ostatními systémy,
• přesná lokalizace míst narušení s identifikací narušitele,
• prevence,
• pomocí skrytých kamer zajištění ochrany majetku i proti profesionálním narušitelům,
• napomáhá k odhalení případné neloajálnosti vlastního personálu.


Created by © 2009 - 2024ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign TOPlist