Záložní zdroje UPS

Záložní zdroj nepřerušitelného napětí, neboli UPS (Uninterruptible Power System) je zařízení, které dokáže překlenout krátkodobý výpadek elektrické energie a poskytnout potřebný čas k přechodu na záložní zdroje elektrické energie. Složitější UPS pak mohou pomoci i při odstraňování některých dalších anomálií, které se vyskytují v elektrické rozvodné síti.
V souvislosti s vysokým nárůstem elektrických zařízení, životně důležitých pro chod firmy, u nichž je pak požadována nepřerušená doba provozu, roste i oblast zájmu o UPS.

Nabídka

Pro ochranu Vašich investic a dat Vám nabízíme širokou škálu záložních systémů předních světových výrobců: APC, Socomec Sicon a Powerware.
Naše nabídka pokrývá potřeby zálohovat jednotlivé stanice, servery, ale i celý objekt s rozsáhlou počítačovou sítí.
Pro potřeby zálohovat elektrickou energií systémy s nepřetržitým 24 hodinovým provozem, kdy je potřeba překlenout i mnohahodinové výpadky či odstávky komerční sítě, nabízíme vybudování energocenter s kombinací redundantních UPS a motorgenerátoru.
Jako vhodný postup doporučujeme provedení analýzy (auditu) infrastruktury a napájení, který je základem pro komplexní strategii prevence katastrofálních případů, s cílem zvýšit stabilitu Vaší činnosti.


Produkty

Nabídka APC zahrnuje mj. následující řady výrobků: Back-UPS (300-650VA), Back-UPS Pro (280-1400VA), Smart-UPS (420-3000VA), Smart-UPS RM (700-3000VA), Smart-UPS XL, RMXL, DP a online, PowerStack (250-450VA), Matrix-UPS (3000-5000VA), Symmetra Power Array, Silcon, PowerChute Plus, Surge Arrest, SurgeArrest Notebook Pro, ProtectNet, PowerManager, MasterSwitch, Share-UPS, DC systémy, SmartSlot Measure-UPS II.
Nabídka produktů Socomec Sicon a Powerware začíná od off-line záložních zdrojů pro ochranu jednotlivých počítačů a line-interactive systémů pro síťové servery, pokračuje on-line záložními zdroji s maximální spolehlivostí pro kritické aplikace a končí u zdrojů s výkonem až stovek kVA pro ochranu počítačových či telekomunikačních center. Na základě devíti nejběžnějších problémů s elektrickým napájením v typickém pracovním prostředí, byl stanoven systém rozdělení podle tří úrovní ochrany.


Výhody UPS

Důvody pro zavedení UPS jsou natolik závažné, že není divu, že uživatelé i odborníci došli k závěru, že jednou z nejdůležitějších investicí, kterou může vynaložit správce sítě, je dokonalé zajištění ochrany formou UPS.
Dále je uváděn přehled hlavních výhod této investice:

Ochrana před závadami v napájení.
Během delších výpadků napájení zdroj UPS poskytne dostatek času pro uložení práce a korektní ukončení práce na počítači.
Zamezení finančních ztrát z prostojů informačního systému, způsobených výpadky energie.
Komplexní datová ochrana zamezí poškození či ztrátě dat.
Možnost odpovídajícího zajištění napájení serverů a celých uzlů.
Ochrana hardware před poškozením - osobního počítače, periferních zařízení, datových linek, serveru, práce na internetu, telekomunikačních zařízení, napájení datových center a zajištění sítě LAN (hubů, routerů, brán a mostů).
Vynikající ochrana proti napěťovým rázům a přepětím.
Možnost příjmu důležitých výstražných hlášení ze serveru.
Ochrana počítače brání, aby narušená data z pracovních stanic byla zapsána na server.


Důvody použití UPS

Výpadky elektrické sítě, krátkodobé poklesy napětí, napěťové špičky, rázy či šumy, způsobují nenapravitelné škody.
Rušivé jevy v napájecí síti mohou mít za následek poškození hardware a dokonce i ztrátu dat.
Neustále stoupají nároky na odpovídající zabezpečení napájení serverů a celých uzlů.
Podle průzkumu IBM se průměrný počítač musí vypořádat za měsíc se 120 závadami v napájení.
Hodinové náklady na prostoje vlastního výpočetního systému většina firem hodnotí velmi vysoko, přičemž tyto náklady dále rostou.
Pro většinu firem je otázka ochrany proti vzniku prostojů stejně důležitá, jako ochrana dat.
Zaváděné deregulace, mimořádné vlivy počasí v létě i zimě a snižující se rezervy ve výkonu elektrické sítě, zvyšují riziko poruch.
S operačními systémy Windows se uživatelská data dostávají do většího rizika, než kdykoliv předtím.
Závady v napájení jsou nejčastější příčinou ztráty dat.
Tak jako jsou kritickými úseky cesty letadlem start a přistání, tak podobně nejvíce nebezpečné sekundy pro životnost serveru nastávají při zápisu na disk. Pokud se problém napájení vyskytne v době ukládání dat na serveru, může dojít ke ztrátě obsahu celého hard disku.
Pro trvalé zajištění provozu je třeba chránit celou datovou cestu, včetně hubů, routerů, brán (gateways), přepínačů sítě LAN a mostů (bridges).
Výpadek napájení v nechráněné telekomunikační síti může znamenat rozpojení stovek telefonních hovorů (zákazníků).
Výpočetní středisko vyžaduje nejvyšší úroveň ochrany s nejvyšší spolehlivostí.


Created by © 2009 - 2024ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign TOPlist